ICOONwoning

Warmte & Koude

De iCOONwoning  krijgt zonnecollectoren die ook gebruikt worden voor de LaagTemperatuur ruimteverwarming.
Meer bijzonder is de toepassing van Compacte Warmte Opslag. Dit medium vergt een factor tien minder opslagvolume dan water en is een primeur voor Nederland.
De werking van deze technologie is nog het best te vergelijken met die van vochtvreters. “Compacte Warmte Opslag is een technologie die warmte opslaat op basis van verschillende zogeheten thermochemische materialen. Twee vaste stoffen binden zich bij waterdamp. Splits je die twee componenten dan komt de opgeslagen warmte weer vrij. De temperatuur is minimaal 70 graden, genoeg voor het verwarmen van tapwater of lucht.”

Deze technologie maakt het mogelijk om het overschot aan zonnewarmte in de zomer “makkelijker, toegankelijker en goedkoper op te slaan”. Deze duurzame oplossing vergt veel minder grote installaties ten opzichte van bestaande alternatieven als warmteopslag in water. Om met de in de zomer opgeslagen warmte een nieuwbouwwoning in de winter te kunnen verwarmen is veel opslagcapaciteit nodig. Met water als opslagmedium heb je al gauw een tank met 30 tot 50 kubieke meter water nodig. Als je dat water vervangt door een vaste stof is het opslagvolume te reduceren naar 3 tot 5 kuub.
Het principe om warmte op deze wijze op te slaan is niet nieuw en gebeurt ook al met een zogeheten faseovergangmaterialen. Warmteopslag door faseovergang leidt tot een halvering van het opslagvolume maar vergt aanzienlijk meer energie.

 

Bij de iCOONwoning wordt koelvraag in de basis vermeden door de zonnewarmte instraling buiten te houden en door uitgebalanceerd te ventileren.