ICOONwoning

Ventilatie

Vrijwel alle projectontwikkelaars laten hun keuze voor het ventilatiesysteem afhangen van gewoonten of vooroordelen, de EPC-verlaging en de kostprijs. Dat is hoe de meeste ventilatiesystemen zijn ontworpen. Op papier klopt het ook wel, als we uitgaan van de aanvaardbare risico’s binnen economische randvoorwaarden, zoals het Bouwbesluit als minimum eis stelt. 

Dat biedt echter geen enkele garantie dat de hoeveelheid ventilatie in de ruimte (altijd) correct is en dat er geen hinder van wordt ervaren. 

Daarom wordt het ventilatiesysteem in de ICOONwoning als primeur vanuit de essentie ontworpen en geïnstalleerd. Het is dan in staat om gegarandeerd en te alle tijden de concentratie CO2 in de slaapkamer en woonkamer lager dan 1000ppm te houden. Bovendien veroorzaakt het ventilatiesysteem tijdens ventileren in de slaapkamers minder geluid dan 25dB(A). NB bij het overschrijden van de z.g. ´hygiënische grenswaarde´ van 1200ppm CO2 ontstaan volgens de Gezondheidsraad klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, bedompte lucht, geuroverlast en irritatie van de slijmvliezen.