ICOONwoning

iCOONisten

Er is door Willem Koppen een samenwerkingsverband gecreëerd op een zodanige wijze dat alle betrokkenen vanuit hun eigen kracht een toegevoegde waarde leveren vanuit de essenties. Respect en kracht zijn hierbij leidend. Voor ego´s en vooroordelen is geen plaats. Het beste wat iemand te bieden heeft komt aan het oppervlak. Er is een positieve ‘Flow’ ontstaan die het bouwen weer leuk maakt!
De iCOONwoning wordt de komende tijd een meet-demonstratiewoning voor alle partijen. `Sleutelen aan een superwoning`.
Alle verhalen van de trotse ICONisten geven een aardig compleet beeld van de iCOONwoning:

1 Vos’ Ontwikkeling VBM, Jac Vries
Vos’ Ontwikkeling in Alkmaar, ook wel bekend als VBM, ontwikkelt onder andere voor Hallokaties de meeste woningen in de Stad van de Zon in Heerhugowaard.
Daaronder valt ook de iCOONwoning.
De iCOONwoning heeft in de basis ‘natuurlijk’ een Energie Prestatie Coëfficiënt van 0.
Op zich al een hele prestatie.
Deze woning wordt een echte iCOON omdat wij hier met elkaar de komende jaren nieuwe ideeën en technologieën gaan ontwikkelen, uittesten, meten en demonstreren waardoor uiteindelijk sprake is van energielevering op de meter. Duurzaamheid staat hierbij centraal.
Speerpunten zijn daarbij: verregaande energiebesparing, comfort en gezondheid.

2 Aannemingsmaatschappij Friso B.V, Jan Wageman
Aannemingsbedrijf Friso BV uit Sneek is de vooruitstrevende aannemer die de iCOONwoning gaat bouwen. Onze kennis en expertise hebben wij vooraf in bouwteamverband maximaal beschikbaar gesteld met een prachtig resultaat als gevolg. In ongeveer een week tijd na het aanbrengen van de eerste beganegrondvloer kunnen de dakpannen al gelegd worden. En dat met het behoud van de maximaal haalbare kwaliteit.
De gehele bouw is hiermee volledig onder controle en verrassingen zijn hierbij nagenoeg uitgesloten.

3 Ecotherm, André te Bogt
Voor de iCOONwoning levert Ecotherm alle hardschuim isolatie en wij zien toe op een correcte verwerking ervan. Juist die verwerking is zo belangrijk want bij een opening van 7 mm tussen de isolatieplaten kan gesteld worden dat over een veel groter oppervlak plaatselijk de isolatiewaarde halveert. Bovendien zal bij een niet volmaakte of onvoldoende dampremming luchttransport worden vergemakkelijkt naar de koude buitenschil met inwendige condensatie tot gevolg. PIR isolatie is daarvoor de ideale isolatieplaat
Een uitdaging was het om een product te ontwikkelen die in de woningscheidende spouw toegepast kan worden.
In de ketensamenwerking hebben wij PIR met aan tweezijden glaswol ontwikkeld. Dat wordt hier voor het eerst toegepast.

4 Celdex BV, Henny van der Heijden:
De iCOONwoning wordt extreem luchtdicht. Celdex verzorgt alle luchtdichtingsmaterialen en ziet toe op een correcte verwerking ervan.
Een uitdaging was het om een goede luchtdichting te realiseren voor de kanalen in de vloeren. Als die kanalen niet luchtdicht worden afgesloten, dan ontstaan er namelijk allerlei ongewenste luchtstromen van de spouw naar de woning en omgekeerd met alle negatieve gevolgen van dien. In de ketensamenwerking hebben wij een speciale schuimprop ontwikkeld wat hier voor het eerst wordt toegepast.

5 Betsema Groep, Jaap Betsema
Betsema uit Balk gaat niet alleen het grootste deel van het casco monteren van de iCOONwoning, maar gaat ook het metselwerk en de isolatie aanbrengen. Wij beseffen als geen ander dat het goed en deugdelijk aanbrengen van de isolatie en luchtdichting niet ‘vanzelf gaat’ maar wel de eerste stap is om te komen tot laag energievragende woningen. Deze goedkoopste vorm van energiebesparing noemen wij dit het ‘laag hangend fruit’. Daarom hebben wij al onze medewerkers op dit gebied een praktische training laten geven door Koppen Vast Goed en VastGoedMetingen waarbij de verworven kennis is gedeeld zodat vergissingen tijdens de bouw kunnen worden voorkomen.

6 Brink Climate Systems B.V, Wim Hijmissen
Omdat de iCOONwoning goed wordt geïsoleerd en extreem luchtdicht wordt gemaakt, dient de ventilatie optimaal geregeld te zijn. Brink Climate Systems BV zal in de iCOONwoning een onder alle omstandigheden gegarandeerde ventilatie aanbrengen die bovendien bijna geen geluid produceert. Door de extreem lage energievraag zullen wij bovendien ons speciaal ontwikkelde “Passiefhuis-luchtverwarmingstoestel” laten instaleren.

7 Recystel Kunststof stelkozijnen, Freek Drop
Recystel gaat Recyclebare geïsoleerde kunststof stelkozijnen leveren voor de iCOONwoning. Hiermee wordt niet alleen een goede luchtdichting gerealiseerd, maar wordt vooral de isolatie niet onderbroken bij de aansluiting van het kozijn met de spouwisolatie.
Dat gebeurt normaliter niet. Een essentieel onderdeel om een echte laag energievragende woning te realiseren terwijl de kosten niet hoger hoeven te zijn.

8 Schipper Kozijnen BV, Jurian Tabbers
De iCOONwoning wordt door Schipper Kozijnen in de eerste instantie voorzien van kunststof en aluminium kozijnen waarbij wij de luchtdichtheid in zijn geheel garanderen waardoor de prestatie optimaal wordt. Dat is een primeur.
Later zullen wij met een geheel nieuw soort kozijn testen doen in de iCOONwoning.

9 Isover Saint Gobain / Veromco Amsterdam, Rob Toorenburg
Isover Saint Gobain voorziet de iCOONwoning van drielaags en warmtewerend glas. Wij zijn er van overtuigd dat het uitsluitend mogelijk is om echte laag energie vragende en comfortabele woningen te realiseren met drielaags glas dat bovendien warmtewerend is uitgevoerd op de zonbelaste gevels terwijl het glas niet donkerder is dan anders.
Op deze manier komt de in ze zomermaanden ongewenste zonnewarmte niet in de woning. En warmte die dan niet binnenkomt hoeft ook niet weggekoeld te worden. En dat bespaart ook energie.

10 Impromet VastGoedMetingen BV, Bernard Faber
VastGoedMetingen gaat als erkend meetbureau alles objectief meten wat maar gemeten kan worden. Wij gaan bijvoorbeeld op zoek naar onbedoelde warmtelekken en onbedoelde luchtlekken.
Ik verwacht deze in de iCOONwoning niet aan te treffen. Dat zal op zich al een primeur zijn!
Bovendien gaan wij de daadwerkelijke ventilatie meten en de geluidproductie ervan. Ook aspecten die te maken hebben met gezondheid zullen wij gaan meten.
Wij brengen de daadwerkelijke gerealiseerde prestatie in beeld van alle ICONisten.

11 Ubbink Energy Roof, Maurits Boogaard
De iCOONwoning wordt voorzien van een primeur: het Ubbink Energy Roof.
PV-panelen en zonnecollectoren volledig dak geïntegreerd en in een vlak aangebracht.
zonnecollectoren die qua vorm en uitstraling gelijkend zijn aan de zonnepanelen en daardoor goed onderling inpasbaar en uitwisselbaar.
Er kan zelfs een heel dak mee gedekt worden.
Het Ubbink Energy Roof de eerste en enige compleet seriematig geproduceerde totaaloplossing in de markt is doordat de onderdelen gestandaardiseerd en op de bouwplaats aanpasbaar zijn.
Een esthetische doorbraak en een primeur voor Nederland.

12 CPS International, Alain Schaufeli
De iCOONwoning wordt voorzien van een oplaadstation voor elektrische voertuigen
Hiervoor maken wij ook gebruik van een carport met zonnepanelen.
Elektrische brommers leveren wij ook en kan in de zomermaanden zelfs alle benodigde energie van de carport halen.

13 NoorderlichtSolar, Alice Bots
NoorderlichtSolar zal voor de iCOONwoning een Solarduct leveren. Hiermee wordt lucht zonder hulpenergie voorverwarmd. Deze gratis warme lucht kan in het voor- en najaar dienen als voorverwarming van de ventilatielucht in de woning en bovendien gebruikt worden om materialen te drogen.

14 Hager, Bas Wieringa
Hager levert de gehele elektrische infrastructuur Home & Building Solutions voor de iCOONwoning. Van kabelmanagement systemen tot uniek schakelmateriaal zoals deze draadloze schakelaar op zonne-energie. Hiermee zal een unieke infrastructuur worden gerealiseerd die niet alleen bijdraagt aan de comfortverhoging en het gebruikersgemak, maar bovendien ook toekomst bestendig is.

15 Flexicontrol, Rene Balvers
Flexicontrol levert naast flexibele gebouwgebonden besturingen (domotica), op basis van de Marvin energiemonitor, een unieke "woonlastenmonitor". Dit product baseert zich op het werkelijk verbruik van elektriciteit en gas door een zeer innovatieve koppeling met bestaande, standaard, energiemeters. Het basisproduct Marvin ontving reeds enkele belangrijke prijzen (Building Holland Award 2010 en de Accenture Innovation Award 2010 in de categorie 'best green concept'). Voor de ICOONwoning betekent het dat de projectontwikkelaar met trots laten zien hoe energiezuinig de woning is en krijgt de bewoner een signaal of hij/zij met het werkelijke energiegebruik onder of boven deze lijn zit. Onder deze lijn is groen; boven deze lijn is geel.
Bovendien gaat de bewoner op onze display zien wat het gemiddeld energiegebruik is in de wijk. Komt zijn/haar actuele energiegebruik boven deze lijn uit, dan kleurt het display rood.

16 Energieonderzoek Centrum Nederland, (ECN) Niels Sijpheer

ECN zal in de iCOONwoning nieuwe technologie demonstreren en in de praktijk testen. Een voorbeeld hiervan is de unieke compacte warmte opslag, een technologie waarvan de werking in het laboratorium is gedemonstreerd. Op termijn bestaat de mogelijkheid dat mede door toepassing van compacte warmte opslag, huizen volledig en rendabel door zonnewarmte worden verwarmd. Mede door de iCOONwoning kan ECN technologie in een vroeg ontwikkelstadium demonstreren, testen en verbeteren in de praktijk. Zo kan de komende jaren deze experimentele technologie met behulp van wetenschap, het onderwijs en het bedrijfsleven uitgroeien tot een volwassen en betaalbaar product dat voor iedereen beschikbaar is.’

17 Schouten Techniek, Coos Schouten
Schouten Techniek gaat de ventilatie en verwarminginstallatie aanleggen. Wij zijn naast een vakbekwame installateur goed in het uitwerken van uitdagingen en innovaties. Wij zullen daarom met veel enthousiasme onze kennis beschikbaar stellen voor de concretisering van de innovatieve Compacte warmte Opslag van ECN en andere innovaties.

18 TNO Bouw en Ondergrond, Wouter Borsboom
Een energieneutraal gebouw past zichzelf aan de veranderende weers- en lichtomstandigheden. TNO onderzoekt de mogelijkheden om de buitenkant van het gebouw, de zogenoemde gebouwschil zó te maken dat die zich automatisch aanpast. Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling is de slimme daglichtsensor die geavanceerde klimaatsystemen kan aansturen. Binnen de iCOONwoning kan de regeling in combinatie met zonwering bijdragen aan een zomerkoele woning en een optimaal gebruik van licht en warmte van de zon. De verdere ontwikkeling en toepassing wil TNO graag met marktpartijen oppakken.
In deze iCOONwoning wordt ook een innovatief ventilatiesysteem toegepast. Dit systeem wint de warmte uit de ventilatielucht terug. Energiebesparing en comfort gaan inmiddels op de tekentafel prima samen. Voor de realisatie in de praktijk hebben TNO en de Sector Wonen van de branchevereniging fabrikanten van ventilatiesystemen VLA de handen ineengeslagen. Zij gaan de komende twee jaar samen met de bouwsector de randvoorwaarden voor toepassing in de praktijk vaststellen.

19 Breman, Martin van Zaanen
Breman legt de de riolering-, water- en gasleidingen aan op een bijzonder effectieve wijze. Een hoge mate van prefabricage zorgt voor een korte bouwtijd en een verzekerde kwaliteit.
De vloerverwarming wordt voorzien van een speciale isolatie ondergrond waarmee de van oorsprong ´trage werking´ wordt beperkt en er in de iCOONwoning gesoneerd kan worden.

20 Tonn Nederland BV, Remco van der Meulen
Tonn levert de TTE-roosters voor de parkeerplaats en verharding als “groene revolutie’
De zwaar uitgevoerde TTE roosters zijn gemaakt van 100% gerecyclede kunststof en te vullen met gras, betonklinkers, steenslag etc. De roosters zijn zo open van structuur dat het regenwater er doorheen kan trekken.

21 Snoek, Rene Snoek
Snoek Centraal Stofzuiger Apparatuur BV uit Leerdam levert voor de ICOONwoning een centraal stofzuigsysteem. Een absolute randvoorwaarde om een gezonde woning te kunnen creëren. Het stof wordt hierbij immers direct naar buiten afgevoerd in plaats van ‘opgezogen en weer in de woning terug uitgeblazen’. Deze centrale stofzuiger communiceert met het ventilatiesysteem van de ICOONwoning op een zodanige wijze dat er meer lucht in de woning wordt toegevoerd als de stofzuiger aan staat. Hiermee wordt een onderdruk voorkomen.Bovendien wordt afgevoerde lucht van de stofzuiger langs de warmtewisselaar geleid van het ventilatiesysteem waardmee een extra energiebesparing wordt gerealiseerd.