ICOONwoning

Energieverbruik

De iCOONwoning krijgt een -aantoonbare- epc van nul. De energieneutrale demonstratiewoning wordt zelfs energieleverend door toepassing Compacte Warmte Opslag. Dat medium is een primeur voor Nederland.

 

1 Het energieverbruik voor de ruimteverwarming blijkt in de praktijk vaak een factor 2 tot 3 hoger uit te kunnen vallen door allerlei ‘onbedoelde luchtlekken en onbedoelde warmteverliezen’. Door methodische te werken realiseren wij eerst in de basis een energievraag die gelijk is aan bijvoorbeeld die van een passief huis, zonder gebruikmaking van het passiefhuis concept. Het is een combinatie van de trias energetica (minder energieverbruik, duurzame energie, eindige bronnen) en trias pecunia (de goedkoopste maatregel eerst ) waarbij als het om energiebesparing gaat, niet de ‘papieren tijgers’ leidend zijn, maar wel de energiemeter.
Methodisch werken betekent bijvoorbeeld het daadwerkelijk voorkomen van onbedoelde luchtlekken en onbedoelde warmtelekken. Bij iedere opening in de isolatie reduceert immers plaatselijk de isolatiewerking met 100% en straalt door tot in de directe omgeving. Bij een opening van 7 mm tussen de isolatieplaten kan gesteld worden dat over een veel groter oppervlak plaatselijk de isolatiewerking halveert. Controlemetingen na afloop zullen aantonen dat er daadwerkelijk energiezuinig is gebouwd zonder onbedoelde warmteverliezen en onbedoelde luchtlekken.

 

2 Vervolgens worden de onder andere navolgende energiebesparende maatregelen getroffen op gebouwniveau en huishoudelijk niveau:

 • Installatie met zonnepanelen van 3300 watt-piek,
 • 4,5m2 zonnecollectoren
 • Laag temperatuur verwarming
 • Drielaags HR++ glas met warmtewering
 • Luchtdichte kozijnen met geïsoleerde spouwlatten
 • HR+ Balansventilatie
 • Compacte Warmte Opslag
 • Voorverwarming ventilatielucht middels zonnewarmte
 • Gaswasdroger en hot-fill wasmachine
 • Energiezuinige verlichting
 • Carport met zonnepanelen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen
 • Warmteterugwinning uit afvalwater