ICOONwoning

De iCOONwoning

PRIMEUR 

De Bouw Inzicht Opname Methodiek (BIOM) is een digitale opname tool met een omvangrijke databank van technsiche gegevens die kunnen worden ontsloten met o.a. een tablet. Projectneutrale foto's van voor, tijdens en na de bouwfases met zichtbare bouwfouten, correcte uitvoering en bouwschades met toelichtende teksten zijn digitaal gestructureerd in goed/fout/mogelijk gevolg.

Klik op de onderstaande afbeelding voor een korte demonstratie filmpje:

 

Toelichting:


De Icoonwoning is het initiatief van Koppen VastGoed: een onafhankelijk en objectief bouwkundig procesmanagementbureau met een visie en een missie. Wij bestaan uit een enthousiast team van zeven personen. "Wij maken gezonde, comfortabele, duurzame woningen en leefsituaties die berijkbaar zijn voor iedereen. Daarbij staat functionaliteit voorop: de dingen moeten wel werken".

Wij:

 1. initiëren Processen en optimaliseren die
 2. doen aan Kennisontwikkeling en kennisoverdracht
 3. verbinden Partijen en doen dat sector overschrijdend

 

Enkele onderzoekthema's:

 • mobiliteit en wonen
 • gezonde, comfortabele, duurzame woningen & leef-situaties
 • compacte warmteopslag

 

Mobiliteit en wonen:

Wij doen onderzoek naar de koppeling van mobiliteit en wonen. De zonnestroom kunnen wij overdag in de accu van de elektrische auto opslaan en 's avonds en de nacht weer gebruiken in de woning. Op die manier willen wij uiteindelijk niet meer afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet.

 

Gezonde, comfortabele, duurzame woningen & leef-situaties:

Deze woning is méér dan energieneutraal, hij is gezond voor de gebruiker en levert zelfs energie op! Wat daarbij belangrijk is, is dat je eerst moet zorgen dat de woning een goede ventilatie heeft en zo min mogelijk energie gebruikt. Een belangrijke manier om dat te doen is door te voorkomen er onbedoelde warmteverliezen zoals luchtlekken zijn, want dat vormt niet alleen een gezondheidsrisico, maar dat zorgt ook voor een onnodig energieverlies.

 

Compacte warmteopslag:

Wij kunnen zonnewarmte in de zomer opslaan en in de winter weer gebruiken om de woning te verwarmen. TNO heeft de compacte warmteopslag ontwikkeld en met een aantal bedrijven een eerste prototype gebouwd voor de Icoonwoning dankzij financiële steun van de provincie Noord-Holland. Wij verzorgen de metingen en geven demonstraties. Een fantastische innovatie met hoge verwachtingen. In de zomer wordt er warmte met een zonnecollector opgewekt. Met deze zonnewarmte wordt er in de zomer het water uit zout gestookt waardoor er vocht vrij komt. Dit vocht wordt in de winterperiode weer toegevoerd waardoor er veel bruikbare warmte vrijkomt. De ambitie is nu om een dergelijke principe van warmte opslag voor alle gebouwen te ontwikkelen en op te schalen. De eerste bedrijven zijn al aangehaakt.

Deze thema's worden in een kort filmpje uitgelegd in een aflevering van "Puur & Innovatief" (klik op onderstaande afbeelding):


 

 


Duurzaam kaartIn de ‘Stad van de Zon’ in Heerhugowaard, aan de Kervel in Plandeel 4 (‘naast’ de Sportlagune, Oosttangent 4) wordt op initiatief van Willem Koppen de iCOONwoning gerealiseerd. Gezondheid, Comfort, Energiebesparing en Duurzaamheid staan hierbij centraal. De iCOONwoning maakt deel uit van een project van circa 100 energiezuinige woningen die door Vos’Ontwikkeling namens Hallokaties 2 zijn ontwikkeld. De hoofdaannemer is Friso Bouwgroep.

 

Het doel van de iCOONwoning is om een voor Nederland unieke meet- en demonstratiewoning op te richten waarbij op het gebied van energiebesparing, comfort en gezondheid de maximaal haalbare basisprestatie objectief wordt aangetoond. Hierbij worden nieuwe ideeën bij elkaar gebracht om, daar waar mogelijk, verbeteringen te realiseren die op grote schaal toepasbaar zijn.

 

Icoonwoning De kennis om gezonde, comfortabele en energiezuinige woningen te realiseren is zowel binnen als buiten de bouwkolom gefragmenteerd aanwezig. Bovendien wordt het begrip "Goed en deugdelijk bouwen" verschillend geïnterpreteerd. Het gevolg hiervan is dat er (te) veel bouwconcepten met uiteenlopende daadwerkelijke prestaties zijn ontwikkeld.

 

De iCOONwoning onderscheidt zich van de vorige meet- en demonstratiewoning (www.isozero.nl) door de geoptimaliseerde isolatiewaarde en kierdichtheid. Dit om tot vergelijkbare verbruikswaarden ten opzichten van een "Passive House" te komen. Er komen zo weinig mogelijk basisinstallaties, de woning krijgt een EPC van nul en wordt (zonder warmtepomp) energieleverend op de energiemeter. Om verschillen te kunnen meten worden er twee verwarmingssystemen aangelegd. Fabrikanten, toeleveranciers, het onderwijs en de wetenschap hebben hun medewerking reeds toegezegd.

 

ECN zal in de iCOONwoning nieuwe technologie demonstreren en in de praktijk testen. Een voorbeeld hiervan is compacte warmte opslag, een technologie waarvan de werking in het laboratorium is gedemonstreerd. Op termijn bestaat de mogelijkheid dat mede door toepassing van compacte warmte opslag, huizen volledig en rendabel door zonnewarmte worden verwarmd zonder inzet van een warmtepomp. Mede door de iCOONwoning kan ECN technologie in een vroeg ontwikkelstadium demonstreren, testen en verbeteren in de praktijk. Zo kan de komende jaren deze experimentele technologie met behulp van wetenschap, het onderwijs en het bedrijfsleven uitgroeien tot een volwassen en betaalbaar product dat voor iedereen beschikbaar is.

 

TNO onderzoekt de mogelijkheden om de buitenkant van het gebouw, de zogenoemde gebouwschil zó te maken dat die zich automatisch aanpast. Een energieneutraal gebouw past zichzelf aan, aan de veranderende weers- en lichtomstandigheden Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling is de slimme daglichtsensor die geavanceerde klimaatsystemen kan aansturen. Binnen de iCOONwoning kan de regeling in combinatie met zonwering bijdragen aan een zomerkoele woning en een optimaal gebruik van licht en warmte van de zon. De combinatie van zonwering en zomerventilatie is met behulp van simulatiemodellen door TNO al geoptimaliseerd voor andere toepassingen en wordt inmiddels in de praktijk beproefd in scholen en kinderdagverblijven. De verdere ontwikkeling en toepassing pakt TNO met marktpartijen op. In samenwerking met de branchevereniging voor ventilatiesystemen VLA en de bouwsector zal TNO de randvoorwaarden voor het toepassen van innovatieve woonhuis ventilatiesystemen vaststellen om zo een belangrijke bijdrage te geven aan energiezuinigheid in combinatie met een comfortabel binnenmilieu.

 

Hallokaties II CV is, in samenwerking met Koppen Vastgoed, in staat om die partijen bij elkaar te brengen, die allen een stukje van de puzzel kunnen aanleveren om te komen tot daadwerkelijk gezonde, comfortabele en energiezuinige woningen. Hierbij worden de uitgangslunten de "Gulden snede" (steeds de beste keuze), de "Trias Energetica" (eerst energiegebruik voorkomen) en de "Trias Pecunia" (eerst het "laag hangend fruit").

 

Onderzoek
De onderzoeksvragen zijn thans als volgt gedefinieerd:

 • Wat is de maximaal haalbare, objectief gemeten, prestatie op het gebied van luchtdichtheid en isolatie onder de noemer "Goed en Deugdelijk Bouwen"?
 • Wat is het effect van een onbedoelde opening in de constructie (warmteverlies en/of luchtlek) op de energiemeter?
 • Is het mogelijk om onder de noemer "Daadwerkelijk Goed en Deugdelijk Bouwen" de prestatie van het passief Huis te realiseren zonder het (kostbare) Passief Huis concept?
 • Kan deze woning worden uitgevoerd met een prestatie "binnen gezonder dan buiten"?
 • Hoe en waarmee kan het niet-gebouwgebonden (huishoudelijk) energiegebruik worden teruggedrongen zonder dat de bewoners dat als "hinderlijk" en "ongewenst" beschouwen?
 • Kan, binnen de "comfortgrenzen", koeling worden vermeden door "Goed en Deugdelijk" te bouwen?
 • Hoe kan de Compacte thermochemische Warmte Opslag verder worden ontwikkeld zodat gedurende een heel winterseizoen genoeg warmte voorradig is?
 • Wat is het daadwerkelijk effect van drie-laags-glas?
 • Al hetgeen verder wordt ingebracht.